17°C weather icon

Javni pozivi Ministarstva turizma RH

18.06.2013.

 Ministarstvo turizma objavilo je dva javna poziva i to iz:
 
1. Programa unaprjeđenja turističkog sektora u 2013. godini“Korak više”
 
 CILJ- podizanje konkurentnosti ukupnog turističkog sektora kroz:
·         manja kapitalna ulaganja u dodatne sadržaje, unapređenje ponude i razvoj posebnih oblika turizma
·         subvenciju razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca
AKTIVNOSTI:
           1.    DESTINACIJSKI KORAK VIŠE
       Unapređenje ponude turističke destinacije isključivo kroz kapitalna ulaganja
KORISNICI:
1.       Turističke zajednice
2.       Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem (NP i PP)
3.       Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
NAMJENA:
1.       Kapitalna ulaganja na područjima pod upravljanjem turističke zajednice u svrhu poticanja izgradnje sadržaja i unapređenja ponude destinacije s ciljem produženja turističke sezone i povećanja ukupnog turističkog prometa
2.       Kapitalna ulaganja na lokalitetima pod upravljanjem javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem a u svrhu poticanja izgradnje sadržaja i unapređenja ponude destinacije s ciljem produženja turističke sezone i povećanja ukupnog turističkog prometa
3.       Kapitalna ulaganja na lokalitetima pod upravljanjem jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja za cilj imaju unapređenje turističke ponude i razvoj posebnih oblika turizma (npr. kulturni, sportski, vjerski, pustolovni i dr.) te podizanje kvalitete života stanovnika i boravka turista, bolje iskorištenje potencijalnih i/ili stvaranje novih turističkih lokaliteta
 
2.  PODUZETNIČKI KORAK VIŠE
Izgradnja i unapređenje dodatnih sadržaja ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampovi isključivo kroz kapitalna ulaganja 
KORISNICI  trgovačka društva, obrti, zadruge koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnost
NAMJENA: Kapitalna ulaganja u svrhu poticanja izgradnje i unapređenja dodatnih sadržaja (izuzev bazena) s ciljem povećanja konkurentnosti ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampovi te produženja turističke sezone.
 
2. Programa poticanja inovacija u turizmu u 2013. godini“Inovativni turizam”.
CILJEVI:
  • razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda
  • obogaćivanje i unapređenje ukupne turističke i ugostiteljske ponude
KORISNICI:Trgovačka društva, obrti, zadruge, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Sredstva su namijenjena za razvoj različitih novih i inovativnih proizvoda održivog turizma, kroz:
a)       projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim       proizvodima i uslugama
b)       uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske i turističke objekte
c)       razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu.
 
Više o javnim pozivima možete naći na sljedećem linku-http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

makarska logo