13°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - dječji vrtić Veliko Brdo

07.08.2017.

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000037

URBROJ: 2147/01-05/2-17-0005

Makarska, 04. kolovoza 2017.

 

Ø  Nemčić Marija žena Ante (nepoznata adresa)

Ø  Nemčić jerka pok. Ante (nepoznata adresa)

Ø  Nemčić Joze pok. Ivana (nepoznata adresa)

Ø  Nemčić Mijo pok. Ivana (nepoznata adresa)

Ø  Nemčić Bilonja Ivan pok. Ivana (nepoznata adresa)

Ø  Vrcan Matija žena Mijina (nepoznata adresa)

Ø  Nemčić Ivan pok. Šimuna (nepoznata adresa)

Ø  Gojak mare žena Jakova (nepoznata adresa)

Ø  Škrabić mare žena Jakova (nepoznata adresa)

Ø  Vladić matija žena Grge (nepoznata adresa)

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

                 GRAD MAKARSKA, 21 300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1

-          dostavlja se

 

I.                     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

-          slobodnostojeću poslovno- stambenu- zgradu – dječji vrtić na dijelu kat.čest.zem. 258/1 k.o. Veliko Brdo u Velikom Brdu.

II.                   Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16. kolovoza 2017.  godine (srijeda) u 09,30 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat).

III.                 Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju  građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom Pozivu.

IV.                Stranka koja se odazove  pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

V.D. PROČELNIKA

Ognjen Radić, dipl. ing. građ.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - dječji vrtić Veliko Brdo

 

 

makarska logo