20°C weather icon

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

02.01.2019.

 DJEČJI VRTIĆ „BIOKOVSKO ZVONCE“ MAKARSKA

MOLIZANSKIH HRVATA 2, 21300 MAKARSKA
 
KLASA: 601-01/18-01/89
URBROJ: 2147-23-01-18-1
Makarska, 02.01.2019.
 
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine 63/08. i 90/10.) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine 107/14.) Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska objavljuje:
 
 
 
 
 
 
 
 
JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
 
ZA DJECU KOJA NISU UKLJUČENA U REDOVNE PROGRAME (BORAVKE) U VRTIĆ
I KOJA SE NISU PRIJAVILA ZA PROGRAM PREDŠKOLE
 
 
 
Pozivaju se roditelji/skrbnici djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom ranog i predškolskog odgoja i koji nisu predali zahtjev za upis u program predškole na redovitom upisu za pedagošku godinu 2018./2019. da prijave dijete u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu koja će do 01.travnja 2019. godine napuniti šest godina (školski su obveznici u 2019./2020. godini) i sukladno zakonskim propisima obvezatni su pohađati program predškole u trajanju od 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati. Očekivano trajanje programa predškole je od 14.01.2019. do 14.05.2019. godine.
 
Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
-        preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista za dijete (bez obzira na datum isprave);
-        preslika osobnih iskaznica oba roditelja;
-        liječnička potvrda o sposobnosti pohađanja vrtića (za dijete).
Zahtjev za upis se može preuzeti u Ustanovi ili na Internet stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr). Prilikom preuzimanja zahtjeva potrebno je sa stručnom službom Ustanove dogovoriti termin za individualni razgovor. Ako se zahtjev preuzima s Internet stranice Ustanove, termin se dogovara pozivom na mob. 099 268 3418 ili na tel. 690 444.
 
 
 
                                                                                             Ravnateljica:
                                                                                        Anela Židić, mag.praesc.educ.
                                                                        
makarska logo