9°C weather icon

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020.

19.09.2019.

DJEČJI VRTIĆ „BIOKOVSKO ZVONCE“

MOLIZANSKIH HRVATA 2

21300 MAKARSKA

KLASA: UP/I-034-01/19-01/08

UR.BROJ: 2147-23-01-19-1

Makarska, 19. rujna 2019.

 

 

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj

NN 10/97, 107/07, 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

(Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole

(Narodne novine 107/14.) Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom  predškolskog odgoja i koji nisu predali zahtjev za upis u program predškole na redovnom upisu za pedagošku godinu 2019./2020.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

 

Program predškole obuhvaća djecu rođenu od 01.04.2013. god. do 31.03.2014. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-        presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)

-        preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

-        potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

-        nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju

teškoća u razvoju (ukoliko poteškoća postoji).

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od četvrtka, 19. rujna 2019. do ponedjeljka, 30. rujna 2019. od 8:00 do 10:00 sati u uredu stručne službe Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska.

 

Očekivano trajanje programa predškole je 04. studenog 2019. do 29. svibnja 2020. godine.

 

 

Ravnateljica:

Anela Židić, mag.praesc.educ.


makarska logo