13°C weather icon

Javni poziv za sudjelovanje na Jesenskom sajmu ''Domaće je najbolje''

24.08.2018.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18), Gradonačelnik Grada Makarske dana 24. kolovoza 2018. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA

JESENSKOM SAJMU

„Domaće je najbolje“

 

 

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator sajma) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na JESENSKOM SAJMU „Domaće je najbolje“ u Makarskoj, koji će se održati od 15. rujna do 23. rujna 2018.g. na Trgu 156. brigade Hrvatske vojske u Makarskoj.

 

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja grada Makarske i ostalih dijelova Hrvatske.

 

O rasporedu štandova i dodjele istih izlagačima na korištenje odlučuje isključivo Organizator sajma.

Organizator sajma osigurava promotivno - prodajni prostor i medijsku promociju.

Radno vrijeme sajma je od 08,00 sati do 21,00 sati.

Broj izlagača je ograničen, te će se isti popunjavati po redu dospijeća prijava.

            Podnositelj prijave dužan u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje.

U ponudi imamo ukupno 18 štandova različitih dimenzija:

 

Veliki - 2,00 m x 0,90 m – ukupna cijena 1.000,00 kn + PDV (8 komada)

Srednji - 1,5 m x 0,90 m – ukupna cijena 800,00 kn + PDV (10 komada)

 

Obzirom na ograničeni broj štandova, podnositelj prijave može u prijavi, osim vrste štanda za koju se prijavljuje, navesti i štand druge vrste (dimenzija) kao opciju, kako bi osigurao promotivno-prodajno mjesto na Sajmu ukoliko ne uspije s prijavom za vrstu štanda koju je naveo kao prvi izbor.

 

Prijava:

Svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave do petka 31. kolovoza 2018.g., zaključno do 13,00 sati, bez obzira na način dostave:

-         elektronskim putem na e-mail adresu

gradski.porezi1@makarska.hr

-         osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Jesenski sajam Domaće je najbolje“.

 

Informacije na tel.: 021/608-442, 608-428

 

Pravo na sudjelovanje:

Pravo na sudjelovanje na Sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe sa registriranom djelatnošću, koje nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj. Prijave osoba koje ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.

Prijavitelj je dužan uredno popuniti i dostaviti Prijavu za sudjelovanje i uplatiti jamčevinu u visini cijene najma štanda sa PDV-om, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske bake, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

 

Uz ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti i dokaz o registriranoj djelatnosti (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, izvod iz registra udruga i slično), kao i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Lista s odabranim izlagačima Sajma objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Organizator sajma će sa svakim izlagačem koji je ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu sklopiti Ugovor o zakupu štanda.

Jamčevina podnositelja prijave koji nije ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu vraća se istom u nominalnom iznosu bez kamata na žiro račun naveden u prijavi.

Svaki izlagač dužan je voditi računa o poštivanju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske te u slučaju kršenja istih sam snosi sankcije.

 

 

Klasa: 610-02/18-01/27

Ur.broj: 2147/01-03/3-18-1

Makarska, 24. kolovoza 2018.g.

 

                                                                                                                   Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

 

PRIJAVA ZA JESENSKI SAJAM ''DOMAĆE JE NAJBOLJE'' DOSTUPNA NA POVEZNICI makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

 

makarska logo