- weather icon

Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2013.

26.11.2012.

26.11.2012.

prijava: 15.12.2012.
organizator: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
url: http://www.min-kulture.hr

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2013. godini. Prijave na ovaj Javni poziv primaju se do 15. prosinca 2012. godine.

Ministarstvo kulture dodjeljivat će potporu izdavanju knjiga i to za:
- djela domaće književnosti i publicistike;
- prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća;
- sabrana, odabrana i kritička izdanja - djela hrvatskih autora.

Potpora izdavanju knjiga dodjeljivat će se autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad. Potpora će se dodjeljivati za jednogodišnje programe i opsežne trogodišnje izdavačke projekte.

Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
- prijavnicu;
- podatke o knjizi – opis rukopisa (tematika i struktura djela);
- podatke o autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku;
- dokaz o pravu objavljivanja (kopija potpisanog izdavačkog ugovora, u slučaju prijevoda – kopija potpisanog ugovora s prevoditeljem, s navedenim iznosima);
- za trogodišnje projekte: detaljno razrađen, po fazama/godinama, programski i financijski plan;
- okvirnu stratešku i financijsku projekciju prijavitelja;
- programsko i financijsko izvješće o radu u 2010. i 2011. godini.

Razmatrat će se isključivo one prijave koje sadrže sve podatke navedene u Javnom pozivu. Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne osobe registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike.

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2013. godini bit će posebno raspisani natječaji za otkup knjiga za narodne knjižnice, za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva te za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja književnog stvaralaštva u protekloj godini.

Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena on line prijavnica. Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom moraju se poslati poštom ili osobno predati na adresu:
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
Zagreb

Prijavnica
makarska logo