9°C weather icon

JAVNI POZIV ZA POPIS STANOVNIŠTVA

14.02.2011.

15.2.2011.


J A V N I     P O Z I V


KANDIDATIMA ZA POPISIVAČE I KONTROLORE
POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2011.
Svi zainteresirani kandidati za popisivače i kontrolore Popisa 2011. mogu pristupiti ispunjavanju Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora dana
21. ili 22. veljače 2011. u vremenu od 9 – 19 sati u
Vatrogasnom domu, Makarska Potok 1

VAŽNE NAPOMENEPOPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011.

Popis predstavlja najopsežniji izvor podataka nužnih za provedbu raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika te znanstvenih istraživanja te je najveće statističko istraživanje kojem je cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, kao i podatke o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima.
Popis 2011. potpuno je usklađen s međunarodnim standardima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu i stanovima te propisuju definicije koje su zemlje obvezne primijeniti u svojim popisima kako bi se osigurala međunarodna usporedivost podataka.
Popis 2011., koji će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., provodi se na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.), a sudjelovanje je obvezno, što je i naznačeno u spomenutom Zakonu.
Zaštita individualnih podataka jamči se Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.), Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03.). Individualni podaci prikupljeni Popisom službena su tajna i kao takvi neće se niti objavljivati niti prosljeđivati bilo kome za bilo kakve svrhe te će se prikazivati isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.
Prvi, tj. preliminarni rezultati objavit će se do 30. lipnja 2011., a sadržavat će podatke o ukupnom broju popisanih osoba te ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.
Prijave za sudionike Popisa 2011. prikupljat će se tijekom veljače 2011. Po primitku prijave potencijalnih kandidata organizirat će se predavanja (obuka) na kojima će ih se upoznati s metodologijom i organizacijom Popisa 2011. Poduke kontrolora bit će organizirane u ispostavama od 21. do 24. ožujka 2011., dok će poduke popisivača biti organizirane u popisnim centrima od 28. do 31. ožujka 2011. Nakon odslušanih predavanja svi će polaznici biti dužni pristupiti završnom testu, nakon čega će oni koji ga s uspjehom polože biti izabrani za popisivače odnosno kontrolore. Završni test bit će jedinstven za cijelu državu te će provjeravati razumijevanje metodologije s poduke na praktičnim primjerima.
makarska logo