- weather icon

Javni poziv za djecu u godini pred školu koja nisu uključena u redovne programe(boravke) u vrtiću

01.10.2014.

DJEČJI VRTIĆ"BIOKOVSKO ZVONCE "MAKARSKA
MOLIZANSKIH HRVATA 2, 21 300 MAKARSKA
KLASA: 601-01/14-01/94
URBROJ:2147-23-01-14-01
Makarska, 30.9.2014.
 
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (“Narodne novine“ broj: 107/14.) Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska, oglašava

JAVNI POZIV
ZA DJECU U GODINI PRED ŠKOLU
KOJA NISU UKLJUČENA U REDOVNE PROGRAME (BORAVKE) U VRTIĆU

Djeca koja će do 1.travnja 2015.godine napuniti šest godina školski su obveznici u 2015./2016. godini i sukladno zakonskim propisima obvezatni su pohađati program predškole u trajanju od 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati.
Roditelji/skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovne boravke u vrtiću obvezatni su se prijaviti Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska.
Prijave se primaju u tajništvu Ustanove (Vrtić "Ciciban", Molizanskih Hrvata 2) od 1.10.2014. do 17.10. 2014, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati. Uz prijavu priložiti rodni list djeteta (preslik) i preslik osobnih iskaznica roditelja/skrbnika.


Ravnateljica:
Snježana Ninčević
 
 
 

makarska logo