16°C weather icon

JAVNI POZIV udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2015. godinu

27.02.2015.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


objavljuje

JAVNI POZIV

udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije

na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2015. godinu


Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.


Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:

sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);

sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta);

izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;

druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge.


III. Potrebna dokumentacija :

popunjen obrazac MS/1

dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( osim TZ)

potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi.

Pismo potpore lokalne turističke zajednice


Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.


Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.


Obrazac zahtjeva MS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 4, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.


VII. Nepotpune prijave i one koje stignu izvan zadanog roka, neće se ni uzimati u obzir.


Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.


O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


 

makarska logo