15°C weather icon

JAVNI POZIV redovitim studentima s područja grada Makarske za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2010./2011.

12.10.2010.

20.09.2010.

J A V N I   P O Z I V
redovitim studentima s područja grada Makarske
za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2010./2011.


I. Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s područja grada Makarske koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
• da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa;
• da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj;
• da su državljani Republike Hrvatske koji u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza imaju najmanje dvije godine prebivalište na području grada Makarske.

II. Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na sufinanciranje prijevoza mogu ostvariti redoviti studenti prema sljedećim kriterijima:
• studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Zagrebu Grad Makarska će sufinancirati godišnje četiri (4) povratne karte na relaciji Makarska-Zagreb-Makarska;
• studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Splitu Grad Makarska će sufinancirati mjesečno četiri (4) povratne karte na relaciji Makarska-Split-Makarska;
• studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Dubrovniku Grad Makarska će sufinancirati jednu (1) povratnu kartu mjesečno na relaciji Makarska-Dubrovnik-Makarska.

III. U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza, studenti su prijavom na ovaj Javni poziv obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• čitko ispunjeni obrazac Prijave koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr ili osobno u sobi broj 5 zgrade Grada Makarske;
• potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu / semestar, izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje prijevoza;
• presliku osobne iskaznice ili druge isprave kojom potvrđuju mjesto prebivališta.

Radi utvrđivanja prava studenata na sufinanciranje prijevoza, sukladno ovom Javnom pozivu, Grad Makarska zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

IV. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zgradu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava br. 1 (soba broj 5, Odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske), najkasnije zaključno s 29. listopada 2010. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane niti uvrštene u program sufinanciranja prijevoza redovitih studenata s područja grada Makarske.

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska
makarska logo