14°C weather icon

Javni poziv Ministarstva unutarnjih poslova: Grad Makarska osigurao 214 tisuća kuna za sanaciju nadvožnjaka Put Makra

14.03.2017.

Grad Makarska dobio je od Ministarstva unutarnjih poslova 214.033,75 kuna za sanaciju nadvožnjaka Put Makra. Sredstva su osigurana putem javnog poziva MUP-a koji dodjeljuje sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta sukladno Nacionalnom programu sigurnosti na cestama u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Od 3 projekta Grada Makarske (uz sanaciju nadvožnjaka prijavljeni su i projekti odvojak Ulice Stjepana Radića- cesta prema Spomeniku na Glavici i sanacija dijela Ulice Kralja Zvonimira) Ministarstvo unutarnjih poslova odobrilo je sredstva za samo jedan.
Kao primarni cilj planiranog zahvata je sanacija postojećeg kolnika i pripadajućih pješačkih površina, te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu definiranjem jednoznačnosti odvijanja prometnih i pješačkih tokova. Sve navedene radove predviđa se izvoditi unutar raspoloživog koridora postojeće prometnice i prometnih objekata. Pri tome je potrebno naglasiti da se predmetnim zahvatom ne zadire u postojeći objekat nadvožnjaka iznad državne ceste, čija se sanacija također planira u bliskoj budućnosti.
Projekt je pripremljen od strane Javne ustanove Makarska razvojna agencija – Mara u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti Grada Makarske koji će biti zaduženi i za realizaciju projekta.
 

makarska logo