10°C weather icon

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA „POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA U GRADU MAKARSKOJ“

24.10.2013.

 

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje troškova projekata nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u tekstu: OIE) u 56 kućanstava na području Grada Makarske.
Ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u obliku vrijednosnog kupona u iznosu od 50% opravdanih troškova, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu (korisniku) uključujući stopu PDV-a. Nepovratna novčana sredstva u obliku vrijednosnog kupona će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon datuma objave zaključka Gradonačelnika o subvenciji nabave i ugradnje sustava OIE iz članka 10. stavka 1.Pravilnika za provedbu projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) u gradu Makarskoj“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik natječaja)koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).
 
Pod sustavom za korištenje obnovljivih izvora energije smatra se solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode i/ili dogrijavanje objekta (zgrade, kuće, stambene jedinice i dr.) koji se sastoji od komponenti definiranih u članku 1. Pravilnika natječaja...


 

Potpuni tekst natječaja, pravilnik i sve potrebne obrasce možete naći na sljedećoj poveznici: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 

makarska logo