5°C weather icon

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Makarske u 2017. godini

20.12.2016.

Grad Makarska raspisao je Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija iz Proračuna Grada Makarske u 2017. godini. Na natječaj se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, ako provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Makarsku, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske, te promiču njegov položaj i ugled.

Natječaj je raspisan sukladno Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 17/2016), a koji je usklađen s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), koju je donijela Vlada RH.

 U povodu stupanja na snagu novog Pravilnika, Upravni odjel za društvene djelatnosti organizira predavanje za sve predstavnike zainteresiranih udruga, koje će se održati u četvrtak 29. prosinca, s početkom u 13 sati u gradskoj vijećnici.

 

Cijeli tekst Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija iz Proračuna Grada Makarske u 2017. godini.možete pogledati ovdje.

 

makarska logo