12°C weather icon

Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske

Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Makarske na svojoj 15. sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine. Nakon što je pribavljena ocjena o sukladnosti Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe grada Makarske, te usvojeni opći Akti od strane Upravnog vijeća JVP koji su potrebni za nesmetano funkcioniranje, postrojba je operativno počela s radom 1. siječnja 2020. godine.

 

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara za Grad Makarsku, nositelj provođenja vatrogasne djelatnosti za područje Grada Makarska je javna vatrogasna postrojba Grada Makarske. JVP Makarska raspolaže sa 8 vatrogasnih vozila i zapošljava 27 djelatnika, od kojih je 26 operativnih vatrogasaca.

 

Dojava o događanjima zaprima se na telefon 193 na županijski vatrogasni operativni centar, koji dojavu prosljeđuje putem radio veze ili telefonom dežurnom operativnom djelatniku u JVP Makarska. Po zaprimljenoj dojavi vatrogasna postrojba izlazi na mjesto intervencije, dežurni operativni podiže smjenu iz pričuve, te ovisno o događaju obavještava postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Makarska.

 

Rad javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske definiran je obvezama proizašlim iz Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, pod zakonskim aktima Zakona, Statutom javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske i drugim općim aktima postrojbe.

 

 

JU Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske
Potok 2
Privremeni zapovjednik: Nediljko Primorac
e-mail: jvp.gradamakarske@gmail.com

makarska logo