3°C weather icon

Javna rasprava

22.03.2009.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) te Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Makarske sa 81. sjednice održane dana 19. ožujka 2009. godine, Odjel za gospodarenje prostorom


O b j a v lj u j e

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ broj 8/06 i 17/08)
I.
O utvrđenom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ broj 8/06 i 17/08) provest će se javna rasprava sa javnim uvidom.

II.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ broj 8/06 i 17/08) trajati će od 02. travnja do 20. travnja 2009. godine.
III.
Za vrijeme javnog uvida, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Gradske uprave, svim zainteresiranima će se omogućiti uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ broj 8/06 i 17/08)
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.
IV.
O Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ broj 8/06 i 17/08) održati će se javno izlaganje i to na dan 15. travnja 2009. godine, s početkom u 10,00 sati, u kongresnoj dvorani hotela Park u Makarskoj.

V.
Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 20. travnja 2009. godine, mogu Gradskom poglavarstvu Makarske dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ broj 8/06 i 17/08) na adresu:


GRAD MAKARSKA
Gradsko poglavarstvo
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1


Klasa: 350-02/09-20/4
Ur.broj: 2147/05-05/1-09-5

v.d. PROČELNIKA
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

makarska logo