16°C weather icon

Javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske od 5. do 20. lipnja

05.06.2017.

Klasa: 350-02/15-20/4
Ur.broj: 2147/05-04/1-17-57
Makarska, 28. travnja 2017.

Na temelju članka 96. i 98. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i zaključka Gradonačelnika od 25. travnja 2017. godine

 

G R A D M A K A R S K A


o b j a v l j u j e


JAVNU RASPRAVU


o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, broj 08/06, 16/07, 17/08, 19/09, 03/16)

 

1. Javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske održat će se u trajanju od 15 dana, i to od 05. lipnja do 20. lipnja 2017. godine, u Gradskoj vijećnici, u prizemlju zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, svakim danom od 10,oo do 14,oo sati.
2. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, održat će se dana 09. lipnja (petak) s početkom u 12 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.
3. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.
4. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
5. Nositelju izrade, odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, zainteresirani građani, pravne osobe, udruge i dr., svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 20. lipnja 2017. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske – javna rasprava“.

 

 

GRADONAČELNIK

Tonći Bilić, ing. v.r.
 

makarska logo