15°C weather icon

JAVNA RASPRAVA (ponavlja se) o Prijedlogu UPU-a naselja BILAJE 1

27.11.2011.

Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju

Klasa: 350-02/10 – 20/10
Urbroj: 2147/05-05/1-11-42
Makarska, 21. studenog 2011.


             Na temelju članka 86. do 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), a u svezi s člankom 95. stavak 4. istog zakona, Odjel za gospodarenje prostorom Grada Makarske o b j a v l j u j e


JAVNU RASPRAVU
(ponavlja se)

o Prijedlogu UPU-a naselja BILAJE 1


I.   Javni uvid u Prijedlog UPU-a naselja Bilaje 1, održat će se u trajanju od 30 dana i to od 29. studenog do 29. prosinca 2011. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

II.   Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a naselja Bilaje 1 održat će se dana 22. prosinca 2011., s početkom u 13,oo sati, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska.

III.   Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.   Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

V.   Nositelju izrade odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 29. prosinca 2011. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a naselja Bila1 1 – javna rasprava“.za NOSITELJA IZRADE PLANA
voditelj Odsjeka p.p. dokumentacije
Tonći Vuković, dipl.iur.
makarska logo