17°C weather icon

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš obilaznice grada Makarske

21.01.2013.

21.1.2013.


Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša

OGLAŠAVA JAVNU RASPRAVU

o Studiji o utjecaju na okoliš obilaznice grada Makarske, u dužini L =7.1 km

Na temelju članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.


1. Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 24.12.2012. godine do 23.01.2013. godine.
2. Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 13 sati u prostorijama Grada Makarske.
3. Javna izlaganja održat će se dana 23.01.2013. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Grada Makarske.
4. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi za mjesta javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša. Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.
6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske županije i Grada Makarske.
makarska logo