23°C weather icon

Javna rasprava o prijedlogu UPU-a za naselje

12.10.2010.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09) te Zaključka Gradonačelnika Grada Makarske od 30. rujna 2010. godine, Odjel za gospodarenje prostorom

O b j a v l j u j e

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Volicija 2 » Makarska

I.
O utvrđenom Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Volicija 2» Makarska provest će se javna rasprava sa javnim uvidom.

II.
Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Volicija 2 » trajati će od 15.listopada do 15. studenoga 2010. godine.

III.
Za vrijeme javnog uvida, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Grada Makarske, svima zainteresiranima će se omogućiti uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Volicija 2» Makarska.
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.
O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Volicija 2» Makarska održati će se javno izlaganje i to na dan 09.studenoga 2010. godine (utorak), s početkom u 13,00 sati, u sobi br. 26. u zgradi Grada Makarske.

V.
Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 15. studenoga 2010. godine, mogu Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Volicija 2 » na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1


Klasa: 350-02/10-20/7
Ur.broj:2147/05-05/1-10/45
Makarska,

v.d. PROČELNIKA
Tonči Vuković, dipl.iur.
makarska logo