4°C weather icon

Javna rasprava o prijedlogu UPU-a "Volicija 1"

03.10.2011.

4.10.2011.Klasa: 350-02/10-20/6
Ur. br: 2147/05-05/1-10-33
Makarska, 27. 09. 2011. g.
Na temelju članka 86 i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09 i 90/11) i zaključka Gradonačelnika od dana 26. rujna 2011. godine

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
OBJAVLJUJE

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
UPU-a «VOLICIJA 1»
I. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a «VOLICIJA 1» provest će se od
06. listopada 2011. do 04. studenog 2011. godine.
II. Javni uvid u Prijedlog UPU-a «Volicija 1» održati će se u trajanju od
30 dana, i to od 06. listopada do 04. studenog 2011. godine u dvorani za
sastanke, soba br.26 u zgradi uprave Grada Makarske, Obala kralja
Tomislava 1, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a «Volicija 1» održati će se dana
18. listopada (utorak), s početkom u 13,oo sati u dvorani za sastanke (soba
br.26) u zgradi Grada Makarske, na adresi Obala kralja Tomislava 1.
IV. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana,
te sažetak za javnost.
V. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja, te davati prijedlozi
i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida, prijedlozi i
primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
VI. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja
pisana očitovanja, mišeljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani
građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 04. studenog 2011.
godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21 300 MAKARSKA
uz naznaku «Prijedlog UPU-a VOLICIJA 1 - javna rasprava»


PROČELNIK ODJELA
Ognjen Radić, dipl. ing. građ.,v.r.
makarska logo