6°C weather icon

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3

01.06.2011.

Na temelju članka 86. do 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09), a u svezi s člankom 95. stavak 4. istog zakona, Odjel za gospodarenje prostorom Grada Makarske


o b j a v l j u j e
JAVNU RASPRAVU
(ponavlja se)

o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3
I. Javni uvid u Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3, održat će se u trajanju od 30 dana i to od 08. lipnja do 08. srpnja 2011. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.
II. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3, održat će se dana 21. srpnja s početkom u 13 sati, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska.
III. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.
IV. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u knjigu primjedbi.
V. Nositelju izrade odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 08. srpnja 2011. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3– javna rasprava“.Klasa: 350-02/10-20/1
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-10-53

Makarska, 30. svibnja 2011.

v.d pročelnik Odjela
Tonći Vuković, dipl.iur.

makarska logo