6°C weather icon

Javna rasprava o prijedlogu UPU-a poslovne zone «DUGIŠ 2»

06.03.2013.

7.3.2013.


350-02/12-20/55
2147/05-05-02/1-13-08
27. veljače 2013. g.

Na temelju članka 86 i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika od dana 25. veljače 2013. godine

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
OBJAVLJUJE

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
UPU-a POSLOVNE ZONE «DUGIŠ 2»

I. Javni uvid i javna raspravau Prijedlog UPU-a «Dugiš 2» održati će se u trajanju
od 30 dana, i to od 07. ožujka do 05. travnja 2013. godine u dvorani za sastanke, soba br.26 u zgradi uprave Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
II. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a «Dugiš 2» održati će se dana 19. ožujka (utorak), s početkom u 13,oo sati u dvorani za sastanke (soba br.26) u zgradi Grada Makarske, na adresi Obala kralja Tomislava 1.
III. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana, te sažetak za javnost.
IV. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja, te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida, prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
V. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja pisana očitovanja, mišeljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 05. travnja 2013. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21 300 MAKARSKA
uz naznaku «Prijedlog UPU-a poslovne zone Dugiš 2 - javna rasprava»


VODITELJ ODSJEKA
Tonći Vuković, dipl. iur.
makarska logo