9°C weather icon

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a Peškera

28.11.2010.

29.11.2010.

Odjel za gospodarenje prostorom

Klasa: 350-02/10 – 20/9
Ur.broj: 2147/05-05-02/1-10-40
Makarska, 22.11.2010.god.


Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09) i zaključka Gradonačelnika od dana 19. studenog 2010. godine

 

GRAD MAKARSKA
O B J V LJ U JE

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU-a PEŠKERAI. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a PEŠKERA provest će se od 03.12. 2010.god. do 03.01.2011.god.

II. Javni uvid u Prijedlog UPU-a PEŠKERA održat će se u trajanju od 30 dana, i to od  03. prosinca 2010. do 03. sječnja 2011. godine, u sobi 26,
u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, svakom radnim danom od 10,oo do 13,oo sati.

III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 08. prosinca 2010. god s početkom u 12 sati, također u sobi 26.

IV. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana, te sažetak za javnost.


Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i
primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i
primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja
pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani
građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do
03. sječnja 2011. godine. Pismena slati na adresu:


GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a PEŠKERA – javna rasprava“.

V.D.PROČELNIKA ODJELA
Tonći Vuković, dipl.iur.

makarska logo