6°C weather icon

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a naselje Bilaje 1

28.12.2010.

350-02/10–20/10
2147/05-05/1-10-13
24. prosinac 2010.

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09) i zaključka Gradonačelnika od dana 23. prosinca 2010. godine

GRAD MAKARSKA
O B J  A V LJ U J E

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU-a naselja Bilaje 1


I. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a naselja BILAJE 1
provest će se od 04.01.2011.god. do 03.02.2011.god. 


II. Javni uvid u Prijedlog UPU-a naselja «Bilaje 1» održat će se u trajanju od 30 dana, i to od 04. siječnja do 03. veljače 2011. godine, u sobi 26, u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, svakom radnim danom od 10,oo do 14,oo sati. 


III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 25. siječnja s početkom u 13 sati, također u sobi 26. 


IV. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana, te sažetak za javnost. 


V. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi. 


VI. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 03. veljače 2011. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a naselja Bilaje 1 – javna rasprava“.

v.d.Pročelnika Odjela
Tonći Vuković, dipl.iur.makarska logo