20°C weather icon

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a naselja Požare

30.10.2011.

Na temelju članka 86. do 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09), a u svezi s člankom 95. stavak 4. istog zakona, Odjel za gospodarenje prostorom Grada Makarske o b j a v l j u j e


JAVNU RASPRAVU
(ponavlja se)

o Prijedlogu UPU-a naselja Požare


I.   Javni uvid u Prijedlog UPU-a naselja Požare, održat će se u trajanju od 30 dana i to od 08. studenog do 08. prosinca 2011. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

II.   Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a naselja Požare održat će se dana 15. studenog 2011., s početkom u 14 sati, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska.

III.   Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.   Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

V.   Nositelju izrade odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 08. prosinca 2011. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a naselja Požare – javna rasprava“.


Klasa: 350-02/10 – 20/17
Urbroj: 2147/05-05/1-11-80
Makarska, 27. listopada 2011.

Pročelnik Odjela
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.
makarska logo