- weather icon

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana

09.03.2008.

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) i zaključka Gradskog poglavarstva sa 32. sjednice, održane dana 05. ožujka 2008. godine

G r a d M a k a r s k a
o b j a v l j u j e


JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br 8/06, 16/07)I.  Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske održat će se u trajanju od 15 dana, i to od 20. ožujka do 04. travnja 2008. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.
II.  Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske održat će se dana 27. ožujka s početkom u 12 sati, u kongresnoj dvorani hotela Park u Makarskoj.
III.  Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.
IV.  Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
V.  Nositelju izrade odnosno Odjelu za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 04. travnja 2008. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Gradsko poglavarstvo
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske – javna rasprava“.Klasa: 021-01/07-01/ 6608/11
Makarska, 06. ožujka 2008.

Pročelnik Odjela
Tonći Vuković, dipl.iur.
makarska logo