18°C weather icon

Izvješće o radu gradonačelnika pred gradskim vijećnicima: Veliki pomaci u podizanju nivoa zdravstvene zaštite u gradu Makarskoj zahvaljujući suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom

25.07.2019.

Gradonačelnik Jure Brkan, na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj u utorak u gradskoj vijećnici, podnio je izvješće o radu za prošlu godinu izdvojivši probleme s kojima se najviše bavio u predmetnom razdoblju te projekte na kojima je bio angažiran. Naglasio je kako centralni dio izvješća čine prilozi Upravnih odjela čiji su pročelnici odgovorni za dinamiku realizacije projekata koje izvršna vlast odredi kao prioritete. U svojoj uvodnoj riječi, posebno je naglasio pomake koji su tijekom 2018. napravljeni po pitanju podizanja nivoa zdravstvene zaštite, a u suradnji sa Županijom Splitsko-dalmatinskom.

-Dolaskom nove voditeljice makarskog laboratorija stekli su se preduvjeti za ponovno očitavanje nalaza u Makarskoj, zbog nemogućnosti pronalaska kadra s radiologom koji je otišao u mirovinu postignut je sporazum o nastavku rada, a uspješno su okončani i razgovori s novom pedijatricom kojoj je Grad Makarska dao na korištenje gradski stan te na taj način osigurao njezin ostanak u Makarskoj, istaknuo je gradonačelnik spomenuvši i osiguravanje sredstava za rad dodatnog tima Hitne medicinske pomoći koji će zahvaljujući Gradu Makarskoj nastaviti s radom i nakon 15. rujna.

Govoreći o važnim infrastrukturnim projektima istaknuo je projekt premještanja Napoleonovog spomenika i izgradnju ugibališta za autobuse, projekt rekonstrukcije križanja Istarske ulice, Zagrebačke ulice, Puta Požara i državne ceste D-8  i projekt rekonstrukcije i uređenja Starog velikobrdskog puta te posebno istaknuo zadovoljstvo što je Vlada RH projekt ''Rekonstrukcija raskrižja na Voliciji'' uvrstila u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017.-2020.

Osim navedenog istaknuta su ulaganja u komunalnu i sportsku infrastrukturu, smanjenje troškova za odvoz otpada, nabava mobilnog reciklažnog dvorišta te niz odluka vezanih za djecu, mlade, umirovljenike i socijalno ugrožene(besplatni udžbenici svim osnovnoškolcima, povećan broj i iznos studentskih stipendija, novčana naknada roditeljima čije dijete ne ide u vrtić a ima manje od tri godine ….)

Na sjednici je usvojen i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu. Uvodno obrazloženje dala je privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Angela Kuran.

-Ukupni prihodi Grada Makarske za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 112.457.060,26 kuna što je 5,6% više od planiranih za 2018. , a 28,7% više od ostvarenja u 2017. godini. Od toga se na prihode poslovanja odnosi 111.596.017,62 kuna( ostvarenih 5,7% više od planiranih), a na prihode od prodaje od nefinancijske imovine 861.042,64 kuna(7,8% manje od planiranih). Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja na prihode proračunskih korisnika odnosi se 7.421.080,77 kuna.

Ukupni rashodi u istom razdoblju izvršeni su u iznosu 92.292.076,00  što je 94,2% planiranih za 2018.Izdaci za otplatu zajmova u 2018. su iznosili 9.318.028,00 kuna što je na razini planiranih. Višak za 2018. iznosi 10.846.955,00 kuna. Kad se u navedene rezultate uključi i višak iz prethodnih godina, konsolidirani višak Grada Makarske na dan 31.12.2018.iznosi 14.192.703,26 kuna, naglasila je Kuran.

U nastavku sjednice, nakon konzultacija s oporbenim vijećnicima čiji su prijedlozi uvaženi, usvojena je i nova Odluka o komunalnom redu.

Donesena je i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama te usvojena Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018..

Jednoglasno je usvojen i novi Statut Gradske knjižnice Makarska te imenovan mrtvozornik za područje Grada Makarske.

Usvajanjem izmjene i dopune Rješenja o određivanju naziva ulica i trgova Ulica solidarnosti preimenovana je Ulicu Zorana Lendića, poginulog hrvatskog branitelja.

Gradski vijećnici dali su ovlaštenje gradonačelniku za donošenje odluke o odabiru i zaključenju Ugovora po provedenom postupku javne nabave u predmetu Multimedija Centra za posjetitelje, procijenjene vrijednosti 480.000,00 kn + PDV.

makarska logo