16°C weather icon

Izvješće o provedbi natječaja za dodjelu grobnica

12.12.2007.

13.12.07.

 

    
23. sjednica Gradskog poglavarstva

 

 Na 23. sjednici Gradskog poglavarstva, održanoj 12.12.07.
 u zgradi Gradskog poglavarstva, prezentirano je Izvješće o
 provedbi natječaja za dodjelu grobnica.
 Komisija za davanje na korištenje grobnog mjesta je na
 temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za
 utvrđivanje reda prvenstva za davanje na korištenje
 grobnog mjesta na Gradskom groblju Sveti križ u Makarskoj je na temelju raspisanog natječaja uzela u razmatranje 100 pristiglih zahtjeva.

 Natječajnim uvjetima udovoljilo je 71 podnositelja molbi, dok
 njih 26 nije udovoljilo uvjetima. Tri zahtjeva se upućuju na
 dopunu.
 Na oglasnoj ploči zgrade Gradskog poglavarstva bit će
 objavljena imena podnositelja molbi, koji su udovoljili i koji
 nisu udovoljili uvjetima natječaja.

 

Na istoj sjednici Gradsko poglavarstvo je odredilo i cijenu grobnice u iznosu od 35.000,00 kuna.

makarska logo