18°C weather icon

Izrada UPU „Ugostiteljsko – turističke zone Makarska – Zapad 1“

07.04.2008.

8.4.08.

 Gradonačelnik Marko Ožić Bebek i stručni
 savjetnik Odjela za upravljanje imovinom,
 prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ognjen
 Radić dana 7. travnja 2008. u zgradi Grada
 Makarske održali su tiskovnu konferenciju na
 temu: Izrada UPU „Ugostiteljsko – turističke zone
 Makarska – Zapad 1“.
 Temeljem Zakona o prostornom uređenju i
 gradnji (Narodne novine broj 76/07), a sukladno
 Prostornom planu uređenja Grada Makarske
 (Glasnik Grada Makarske broj 8/06) i Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 7/07), Grad Makarska započinje izradu Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko – turističke zone Makarska – Zapad 1“.
Obuhvat ovog UPU-a je cca 6 ha, a namjena je isključivo za izgradnju hotela visoke kategorije. Za izrađivača plana izabran je Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, Poslovna jedinica Split.
U navedenom razdoblju provest će se zakonom propisana procedura. Nakon Prethodne rasprave na kojoj će sudjelovati nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima, održat će se i Javna rasprava na kojoj će moči sudjelovati svi zainteresirani građani.

makarska logo