15°C weather icon

Izmjene i dopune Prostornog plana grada Makarske: Poticanje izgradnje hotela, restriktivniji uvjeti za stambenu izgradnju

19.07.2018.

U gradskoj vijećnici 17. srpnja je održano Javno izlaganje o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Javna rasprava s javnim uvidom, koja je počela 6. srpnja, trajat će 15 dana.

Javnom izlaganju koje je potrajalo više od četiri sata, a koji je vodio Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, nazočile su predstavnice izrađivača izmjena i dopuma Plana Geoprojekta iz Splita arhitektice Ivana Bojić i Gorana Barbarić, gradonačelnik Jure Brkan i njegovi zamjenici Joze Vranješ i Dražen Nemćić te velik broj građana, većinom predstavnika Građanske inicijative SOS Osejava.

U uvodnom dijelu istaknuto kako je postupak započeo još u travnju 2015. Postavljeni su programski ciljevi i zadaci koje treba postići kroz ove izmjene PP. Na  prvoj javnoj raspravi, održanoj u lipnju prošle godine, prikupljeno je oko 120 primjedbi koje su obrađene te je odlučeno da je potrebno raditi na novom prijedlogu.

- Nova vlast izmjenama želi postići sljedeće ciljeve: redefinirati ugostiteljsko- turističke zone kao i provedbene odredbe o uvjetima gradnje hotela, a sve radi poticanja izgradnje hotela visoke kategorije, a restriktivnije odrediti uvjete gradnje stambenih objekata. To se postiglo i proširenjem ugostiteljsko turističkih zona za hotele, ali i omogućavanjem liberalnijih uvjeta za izgradnju hotela i u mješovitoj građevinskoj zoni na području Makarske – istaknuo je Vuković.

- Važna je ova nova Izmjena u odnosu na lipanj prošle godine i podjela nekad jedinstvene zone Biloševca na nove 4 zone što se i onako trebalo uraditi prema Županijskom PP-u, a ujedno i zbog pojave dva nova investitora za gradnju hotela s 5 zvjezdica i luksuznog kampa, u prvoj zoni Biloševca zapadno od granice naselja, odnosno zapadno od hotela Romana – naglasila je Ivana Bojić.

- Jedna od izmjena prema prethodnim odlukama GV-a je i smanjenje obuhvata UPU Platno za 2,5 hektara! Novost je i određena prenamjena unutar građevinskog područja naselja grada Makarske od kojih je najvažnija prenamjena prostora bivše Metalplastike iz namjene sportsko- rekreacijske zone u mješovitu zonu kako bi se prije privelo svrsi i saniralo taj devastirani prostor.

U izmjenama su određena proširenja uglavnom na rubnim dijelovima naselja Veliko Brdo kao i njegovih izdvojenih djelova Baškovići, Rusendići, Matići, zatim izdvojenih dijelova naselja Makarska kao što su Puharići, Makar, Mlinice i Kotišina, a sve to po zahtjevima građana. To su važne odrednice po zahtjevima javno -pravnih tijela koja su prikupljena u postupku prikupljanja smjernica, a i postupku prve javne rasprave. Važno je također istaknuti mogućnost izgradnje eventualnog reciklažnog dvorišta na samom istoku, na granici naselja gradaMakarska, na kraju Volicije, južno od planiranog budućeg groblja ispod crkve sv. Andrije na zemljištu u državnom vlasništvu – naglasio je Tonči Vuković, najveće novosti u novom prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a grada Makarske .

Naglašeno je kako se tijekom trajanja javnog uvida u ove Izmjene i dopune PP prijedlozi i primjedbe mogu upisati i u knjigu primjedbi, a najbolje je da sve primjedbe u pisanom obliku dostave pisarnici. – Sve primjedbe će se razmotriti i donijeti izvješće na temelju kojeg gradonačelnik donosi konačan prijedlog. Ukoliko ne treba nova javna rasprava, prijedlog ide u završnicu, što znači da treba ishoditi suglasnosti Zavoda za prostorno uređenje Županije te Ministarstva prostornog uređenja – pojasnio je proceduru Tonči Vuković.

Dakako, razmotrit će se i primjedbe iznesene na javnom izlaganju. No valja reći da su predstavnici SOS Osejave i dalje iznosili svoj prijedlog da se iz plana briše bilo kakva gradnja na Platnu te kako je nedopustivo izdvajati Platno od ostatka Osejave, ali i kako treba grad u svojim planovima jasno i dugoročno odrediti infrastrukturu, isplanirati promet, gradnju garaža, odrediti kakvu gradnju grad može podnijeti jesu li to mastodonti koji su prazni ili pak urbane vile, na što je posebno upozorio arhitekt Miljenko Franić. koji se založio za ukidanje stambenih višekatnih zgrada.

Građani, pravne osobe, udruge i dr., svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije u ponedjeljak 23. srpnja budući da je zadnji dan roka u subotu odnosno u neradni dan, pojasnio je Vuković.

J.Glučina

 

makarska logo