- weather icon

Izložba učeničkih radova fotografija te likovno-literarnih radova

27.02.2012.

28.2.2012.

U petak 2. ožujka 2012. u OŠ Stjepana Ivičevića s početkom u 11,00 sati održat će se otvaranje izložbe učeničkih radova fotografija te likovno-literarnih radova „Ja sam kao more“.

Izložba je rezultat projekta Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja mladih pod nazivom PRETEŽNO VEDRO, koja se provodi pod pokroviteljstvom NZJZ-SDZ u OŠ Stobreč, OŠ S. Ivičevića i Dječjem domu Maestral, Podružnica Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću. Cilj projekta je potaknuti emocionalni razvoj- prepoznavanje i iskazivanje emocija na socijalno prihvatljiv način.
Projekt je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole, u općoj populaciji, ali i mladima s posebnim rizikom, koji se nalaze specifičnom okruženju (ustanove). Odvijat će se kroz tematske, kreativne i iskustvene radionice u kojima se informiraju i educiraju o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja mladih, posebno kroz aspekt emocija.


Autori fotografija:

Melani Tomas 8. B
Tea Vrkaš 8. B
Tina Alerić 8. B
Viktorija Ereš 8. B
Pia Kostić 8. D
Petra Vukorepa 8. D
Filipa Dragin 8. D
Perina Žanetić 6. D


Literarne radove napisali:

Nina Nemčić 8. A
Anđela Jujnović 8. D
Melani Tomas 8. B
Tina Glavaš 8. A
Anđela Šošić 8. B
Ivana Vujčić 8. B
Ivana Bodlović 8. A
Mateo Jurić 8. A
Željka Beroš 8. D
Lucija Lukinović 8. B
Marela Mastelić 8. A
Filipa Dragin 8. D
Josipa Lasić 8. B

Mentorice:
Dragica Ivanda i Jagoda Jeleć
nastavnice hrvatskog jezika

Voditelji projekta:
Marica Garmaz , psiholog,
Ante Mravičić, vjeroučitelj

makarska logo