12°C weather icon

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Grad Makarska radi na ispunjavanju zakonskih obveza koje jedinice lokalne samouprave imaju u vezi  s gospodarenjem otpadom, pa je tako u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta na Voliciji gdje će građani imati priliku besplatno odlagati 33 frakcije otpada. Do izgradnje reciklažnog dvorišta na Voliciji, u funkciji je privremeno reciklažno dvorište za Zagonu koje nudi mogućnost odlaganja sedam frakcija otpada (papir, staklo, plastika, metal, EE otpad, baterije i glomazni otpad).

makarska logo