13°C weather icon

Izgradnja pristupnog puta zgradama POS-a i ''treće trake''

Izgradnja pristupnog puta zgradama POS-a i ''treće trake''

Izgradnja pristupnog puta zgradama POS-a i ''treće trake''

Projekt izgradnje zgrada POS-a uspješno je priveden kraju pa su građani 2014. uselili u 4 zgrade poticane stanogradnje na Zelenki. To ne bi bilo moguće da Grad Makarska nije okončao sve radove na komunalnoj infrastrukturi: realiziran je prometni prsten oko zgrada i ostala podzemna infrastruktura – oborinska i fekalna odvodnja, vodoopskrbni cjevovod s vrlo zahtjevnom rekonstrukcijom i izmještanjem 300 metara glavnog vodoopskrbnog cjevovoda na magistrali što je bilo nužno za priključenje samih zgrada i izgradnje ''treće trake''. Vrijednost investicije izgradnje pristupne prometnice iznosila je 3,3 milijuna kuna, a priključka prometnica POS-a na državnu cestu D-8 sa ''trećom trakom'' 2 milijuna kuna.

makarska logo