15°C weather icon

Izborna lista za izbor predstavnice/predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Makarskoj

14.05.2015.

 

KLASA: 013-01/14-01/4
URBROJ: 2147/05-04/1-15-02
MAKARSKA, 13. svibnja 2015.
Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 33. stavka 1. podstavka 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. -pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA MAKARSKE, sastavilo je i objavljuje
IZBORNU LISTU
ZA IZBOR PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKA SRPSKE
 
NACIONALNE MANJINE U GRADU MAKARSKOJ
1. PREDRAG ARANĐELOVIĆ
PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA MAKARSKE
BORO MISIR


KLASA:013-01/14-01/4 URBROJ:2147/05-04/1-15-01 MAKARSKA,13.svibnja 2015.
Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 33. stavka
1. podstavka 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. -pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA MAKARSKE, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj SRPSKO NARODNO VIJEĆE -NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ za izbor predstavnice/predstavnika SRPSKE nacionalne manjine, donijelo je
R J E Š E NJE
UtvrĎuje se pravovaljanom i objavljuju lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika SRPSKE nacionalne manjine.
Predlagatelj: SRPSKO NARODNO VIJEĆE -NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Kandidatkinje/Kandidati:
1.        PREDRAG ARANĐELOVIĆ; SRBIN; MAKARSKA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 24; 110950729; PP MAKARSKA
PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA MAKARSKE
BORO MISIR

 

 

makarska logo