15°C weather icon

Izbori za Vijeća mjesnih odbora: Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu do 17. svibnja

07.05.2014.

Sukladno Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske, Gradsko vijeće donijelo je odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i to za mjesne odbore: Ratac-Zelenka, Bili brig – Gorinka, Plaža – Sinokoša, Centar, Bidol – Vrpolje, Istok – Dugiš i Veliko Brdo.

Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu na adresi Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, soba br. 9,  svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati zaključno sa 17. svibnja 2014.( subota) kada će se liste zaprimati do od 8,00 sati do 24,00 sata.
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga dužni su prikupiti najmanje 30 potpisa birača.
Obrasci prijedloga kandidacijskih lista mogu se preuzeti u zgradi Grada Makarske, soba br. 9.
Biračka mjesta za provedbu izbora određena su Rješenjem koje će biti objavljeno na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr.
Sve informacije vezane za predstojeće izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske, koji će se održati 8. lipnja 2014. godine, mogu se dobiti na službenim internetskim stranicama Grada tj. pritiskom na link http://makarska.hr/hr/mjesni-odbori/2497.
 
 
 

makarska logo