14°C weather icon

Istraživanje ministarstva uprave - Makarska je uspješna

18.12.2009.

18.12.09.


Piše Ivo Ćurković

Promjena organizacije komunalnog sustava u Hrvatskoj nameće se kao jedan od mogućih načina efikasnijeg upravljanja na lokalnoj razini vlasti. Ideje su o smanjenju broja županija, potom manjem broju gradova i općina. Svi se zapravo slažu da je broj od 21 županije i preko 550 gradova i općina prevelik i za puno jače i ekonomski razvijenije države. Također je svima znano kako je ovakva lokalna uprava plod političkih ustupaka lokalnim željama, a u nekoliko slučajeva i moćnicima. Također je i sada ovo prije svega političko pitanje, mada ga je inicirala ekonomska kriza.
Kako je brze promjene organizacije lokalne uprave teško očekivati u nekakvom kraćem roku, ipak se krenulo s pripremama. Iz Ministarstva uprave su naručili jednu studiju o uspješnosti pojedinih jedinica lokalne samouprave. Tako je obrađena Splitsko-dalmatinska županija. Rezultati su pokazali kako su najuspješnije jedinice lokalne samouprave gradovi Makarska, Hvar i Supetar, a najneuspješniji su Vrgorac, Komiža i Lećevica.
Ne znamo da li će ova studija imati kakvog utjecaja na buduću reformu, ako je uopće bude bilo, ali je za pohvalu da je i naš grad proglašen uspješnim. S druge strane nije jasno čemu ovakva studija i služi. Jedinice lokalne samouprave formiraju se po teritorijalnom principu, ponekad po ekonomskoj snazi zajednice, po broju stanovnika i sličnim kriterijima. Međutim, i sama najava nekakvih promjena izazvla je dvostruke reakcije. S jedne strane svi su za promjene, ali samo ako se njih ne dira. I one općine koje nemaju minimun osnove za opstanak niti po jednom kriteriju kažu kako bi ih ukidanje još više unazadilo. Ipak se iz svega da iščitati politički interese koji će na kraju odlučivati i o promjenama i o njihovom opsegu.
makarska logo