13°C weather icon

Isplata pomoći za podmirenje troškova ogrijeva

22.11.2007.


Korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva Grad Makarska uputio je poziv za isplatu financijske pomoći, koja će se održati od 28. studenog do 3. prosinca 2007. u zgradi Gradskog poglavarstva, soba br 12 - blagajna.
Svi korisnici sa sobom trebaju ponijeti:

  1. rješenje o pravu na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
  2. identifikacijsku ispravu
  3. dokument iz kojeg je vidljiv matični broj građanina.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti i na broj telefona 608-423- blagajna Grada Makarske.

 

makarska logo