9°C weather icon

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske razdoblje 2017.-2022.g.

13.02.2018.

Grad Makarska započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje 2017.-2022.g. sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Makarske. Nacrt predmetnog Plana je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska za razdoblje 2017.-2022.g. objavljuje se na web stranici Grada Makarska zajedno sa Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Makarska.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Makarska. Javnost može dostaviti mišljenja i prijedloge o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske razdoblje 2017.-2022.g., u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje 2017.-2022. i Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017.-2022. godine dostupni su na poveznici makarska.hr/hr/komunalne-djelatnosti/4488


 

makarska logo