2°C weather icon

Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji - natječaj

15.12.2010.

prijava: 31.03.2011
organizator: Hrvatski fotosavez

Hrvatski fotosavez priređuje natječaj Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji, kao dio međunarodnoga projekta XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011., koji će se organizirati u većem broju europskih te u nekoliko vaneuropskih zemalja. Posljednji dan za prijam fotografija je 31.ožujka 2011. godine.

Rezultat ovoga projekta bit će izložba fotografija mladih autora, koja će biti priređena u svim zemljama sudionicama te u Palači Europe u Strasbourgu krajem 2011. godine. Cilj je natječaja potaknuti veći broj mladih na aktivno sudjelovanje u bilježenju, vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine, te razmjena ponajboljih rezultata, kako bi se dobila cjelokupna međunarodna dimenzija rada mladih autora.

Na natječaju mogu sudjelovati mladi autori do navršene 21 godine života. Autori se mogu prijaviti samostalno ili putem udruga ili škola. Svaki autor može na natječaj prijaviti do 10 fotografija.

Autori mogu svoje radove prijaviti isključivo u digitalnom obliku na CD-u. Fotografije trebaju biti u JPG formatu, minimalne razlučivosti 300dpi. Prijavljene fotografije u digitalnom obliku moraju biti označene imenom i prezimenom autora i rednim brojem fotografije sukladno prijavnici. U prijavnici treba za svaku fotografiju pobliže naznačiti mjesto (lokaciju) snimanja, te eventualno naziv baštinskog objekta. Prijavnica može biti na CD-u zajedno s radovima ili priložena uz CD.

Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja. Ocjenjivački sud će od ukupnog broja prijavljenih radova odabrati 6 - 8 fotografija koje će predstavljati Hrvatsku na zajedničkoj izložbi XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011. Svi autori odabranih fotografija dobit će međunarodnu diplomu.

Međunarodna izložba XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011. bit će organizirana u Hrvatskoj u nekoliko gradova. Komisija za obrazovanje, kulturu i sport Vijeća Europe tiskat će zajednički katalog s reprodukcijama odabranih fotografija. Svaki autor odabranih fotografija dobit će primjerak kataloga.

Pravila natječaja sukladna su međunarodnim Pravilima za priređivanje manifestacije XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011. jedinstvenim za sve zemlje sudionice.

Radovi se šalju na adresu:
Hrvatski fotosavez
Dalmatinska 12
10000 Zagreb

Info: Hrvatski fotosavez, tel./fax: 01/ 48 48 793
Tajnik Hrvatskog fotosaveza Predrag Bosnar, e-mail: predrag.bosnar@hztk.hr
makarska logo