8°C weather icon

HGSS Makarska na međunarodnoj radionici 'Crisis Management'

14.09.2010.

10.09.2010.

U razdoblju od 31.kolovoza do 2.rujna u Zagrebu u organizaciji Europskog središta za sigurnosne studije „ George C. Marshall“ je održana je radionica pod nazivom „Crisis Management“.
HGSS je kao član Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske pozvan sudjelovati na spomenutoj radionici, a službu je predstavljao Maksimilijan Babić spašavatelj HGSS stanice Makarska. Na samom početku seminara u uvodnoj riječi dr. John L. Clarke je izrazio zadovoljstvo što je između ostalih i HGSS kao nevladina organizacija prisutna na ovoj međunarodnoj radionici. Osim predstavnika članova Stožera za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske DUZS-a, MORH-a, MUP-a, MVP-a, UHMP-a, Ministarstva Financija, Epidemiološke službe i Hrvatskih voda bili su predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Ciljevi ove radionice su predstavljeni kroz nekoliko segmenata kroz koje će se upoznati s elementima koji pomažu u raščlanjivanju pojedinih kriznih situacija te njihovo rješavanje. Prvi segment se odnosi na razumijevanje složenosti i opasnosti koje proizlaze iz kriznih situacija. Slijedeći segment se bazira na gradnji odnosa i komuniciranja unutar samog stožera i ministarstava koji imaju zadatak razriješiti kriznu situaciju s najmanjim posljedicama za civilno društvo. Kao treći i završni segment radionice predstavljen je dio u kojem je naglasak na razumijevanju međuovisnost službi i ministarstava koji upravljaju u kriznim situacijama te pripremu na moguće posljedice za civilno stanovništvo.
Kroz predavanja je dan naglasak na kreiranje standardnih operativnih postupaka (SOP) za razne situacije, a i za one situacije koje se još nisu dogodile.
Na kraju seminara je održana praktična vježba gdje je zamišljenu zemlju zadesila kriza te su se u toj kriznoj situaciji mogli primijeniti svi mehanizmi koju su predavači prenijeli sudionicima seminara. U vježbi sudionici su dobili uloge članova vlade koji će rukovoditi razrješenjem krize koja vlada u zemlji.
HGSS kao služba od nacionalnog interesa intenzivno radi na razvijanju vlastitih resursa koji doprinose podizanju nivoa sigurnosti građana Republike Hrvatske tako i njenih gostiju kojih je sve više.

Piše: HGSS Makarska
Slike: Milan Erjavecmakarska logo