24°C weather icon

Greenvest: Home Edition 2013. - Javni natječaj za izlaganje

14.02.2013.

15.2.2013.

Savez za energetiku, obnovljive izvore energije, poticanje energetske efikasnosti i zaštitu okoliša Zagreba (Saveza za energetiku Zagreba) kroz 'Program za razvoj hrvatskog zelenog mikro, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva' raspisuje sljedeći


JAVNI NATJEČAJ
za subvencioniranje troškova izlagačkih prostora za sudjelovanje mikro poduzeća i obrtnika na prvom hrvatskom green lifestyle sajmu otvorenog tipa GREENVEST: HOME EDITION 2013.


(1) Prvi hrvatski green lifestyle sajam otvorenog tipa GREENVEST: HOME EDITION održati će se u trgovačko-zabavnom centru četvrte generacije - ARENA CENTAR-u - od 17. do 19. listopada 2013. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska.
(2) Područja sajma su (abecedno): eko inovacije, eko poljoprivreda (ne uključuje proizvode prehrambenog svojstva), energetska učinkovitost, financijske usluge, informatičke tehnologije, inteligentna energija, inteligentni sustavi i procesi, inženjerske usluge, konzultantske usluge, obnovljivi izvori energije, proizvodi od recikliranih materijala, tehnologije reciklaže, zaštita okoliša, zelena gradnja, zelene uslužne djelatnosti, zeleni lifestyle proizvodi, zeleni prijevoz i zeleni turizam.
(3) Savez za energetiku Zagreba, kao generalni suorganizator događanja GREENVEST: HOME EDITION-a, subvencionirati će troškove za postavljanje 50 izlagačkih prostora (jedinica) pojedinačne površine 6 m2 na prvom katu lokacije održavanja GREENVEST: HOME EDITION-a za čitavo vrijeme trajanja sajma. Ukupna subvencija odnosi se na površinu od 300 m2.
(4) Ukupna redovna komercijalna cijena jednog izlagačkog prostora površine 6 m2 na prvom katu lokacije održavanja GREENVEST: HOME EDITION-a iznosi 6.000,00 HRK + PDV odnosno 7.500,00 kuna s uključenim PDV-om.
(5) Savez za energetiku Zagreba subvencionirati će 50% ukupnih troškova zakupa izložbenog prostora s uključenim PDV-om. Cijena koju poticani mikro poduzetnik i obrtnik mora naknaditi iznosi 3.750,00 HRK s uključenim PDV-om.
(6) Ukupna subvencija Saveza za energetiku Zagreba, koja se odnosi na površinu od 300 m2, iznosi 187.500,00 HRK.
(7) Na natječaj se mogu prijaviti isključivo hrvatski mikro poduzetnici i obrtnici koji se bave jednim od područja navedenih u točki 2 ovoga Javnog natječaja.
(8) Prihvatljivi kandidati su isključivo hrvatska trgovačka društva i obrti koji su u 2012. godini imali promet manji od 500.000,00 HRK (zbroj prometa ostvaren na nacionalnom i inozemnom tržištu). Jedan prijavitelj može se kandidirati isključivo za jedan izložbeni prostor od 6 m2.
(9) Za prijavu na javni natječaj potrebno je ispuniti Zahtjev za subvencioniranje troškova izlagačkih prostora za sudjelovanje mikro poduzeća i obrtnika na prvom hrvatskom green lifestyle sajmu
otvorenog tipa GREENVEST: HOME EDITION 2013. Navedeni obrazac za prijavu dostupan je na portalima croenergo.eu i greenvest.com.hr, a može se zatražiti i putem e-mail adrese info@croenergo.eu ili pozivom na broj T: +385-1-6441-445.
(10) Prijavi iz točke 9 ovog Javnog natječaja potrebno je priložiti kopiju naslovnice Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu te online ispis iz Sudskog registra ili Obrtnog registra. Prijave se dostavljaju elektroničkim putem na info@croenergo.eu ili putem pošte na Savez za energetiku Zagreba, ul. Petra Hektorovića 2/V, 10000 Zagreb.
(11) Natječaj je otvoren do 06. ožujka 2013. godine. Provoditelj natječaja pristigle prijave otvara na dan primitka prijave, kandidatima dostavlja predračun za naknadu nesubvencioniranog dijela troškova izlagačkog prostora koju su kandidati dužni podmiriti u roku od 8 dana od dana prispijeća te ukoliko se ovim Javnim natječajem određena kvota izložbenih prostora popuni prije datuma zatvaranja natječaja, Provoditelj natječaja zadržava pravo prijevremenog zatvaranja natječaja.
(12) Dodane informacije mogu se dobiti u Informativnom centru Saveza za energetiku Zagreba na T: +385-1-6441-445 ili slanjem upita na info@croenergo.eu.
(13) Detaljne informacije o GREENVEST: HOME EDITION mogu se dobiti na službenim Internetskim stranicama promocijskog sustava događanja –


LINK
makarska logo