6°C weather icon

Gradsko vijeće: Usvojen proračun za 2015. u iznosu od 84 milijuna kuna

12.12.2014.

Gradsko vijeće usvojilo je većinom glasova, bez podrške oporbe, proračun za 2015. godinu u iznosu od 84.026.406 milijuna kuna. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 77.339.629 kuna što je 14,2% više od plana za prošlu godinu, a 6.686.777 kuna je planirano od prodaje zemljišta. Zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak očekuje se smanjenje poreznih prihoda od 11%, a u 2015. planira se prihod od prodaje grobnica u Velikom Brdu i Makru u iznosu od 3.300.000 kuna.

 
Povećanje proračuna za 2015. rezultat je očekivanog rasta prihoda od komunalnog doprinosa za 62, 2% , a na povećanje će utjecati i ažuriranje evidencije i usklađivanje kvadrature sa stvarnim stanjem, na osnovu podatka dobivenih u postupku legalizacije, zbog čega se planira i veći prihod od komunalne naknade. Veći prihodi, i to za čak 210%, planirani su od naknade za koncesije, a povećanje je planirano na temelju najave izmjena Zakona o upravljanju pomorskim dobrom.
 
Veće prihode (77,4%) Grad Makarska bi u 2015. trebao imati i zahvaljujući projektima koji su u pripremi i na temelju kojih se očekuju pomoći resornih ministarstva i Eu fondova. Dokumentacija se priprema za sve natječaje, koji su u najavi, što se i predvidjelo Proračunom za 2015. godinu:
- Program poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu - obnova fasada - sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Program za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu - Rekonstrukcija i uređenje upravne zgrade na Gradskom sportskom centru – sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – izgradnja cesta, uređenje i opremanje Društvenog doma, uređenje dječjeg igrališta u naselju Veliko Brdo
- Fond za razvoj turizma – izgradnja astro-parka u Makarskoj – sufinanciranje Ministarstva turizma
- Europski fond za regionalni razvoj – Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina – Ministarstvo kulture
- Fond za razvoj turizma - Izgradnja žičare Makarska – Biokovo – Ministarstvo turizma
- Hot-spot Croatia – Program poticanja slobodnog pristupa internetu Gradu Makarskoj – sufinaciranje Ministarstva turizma
 
U 2015. godini Grad nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu od kojih su kao veća izdvojena rekonstrukcija i proširenje groblja u Velikom Brdu, završetak uređenja Trga Tina Ujevića i ulica u staroj gradskoj jezgri, oborinski sustav na Zelenki, uređenje Zadarske ulice, Zagrebačke ulice, ulica oko zgrada POS-a i tzv. treće trake za zgrade POS-a, ulica na predjelu Požare, park- šume Osejava, poluotoka Sv. Petar te pothodnika na Moči.
 
Grad Makarska i u 2015. neće zapostaviti ni studente, ni umirovljenike, ni socijalno ugrožene kojima nisu rezana proračunska sredstva: umirovljenici će i sljedeće godine imati božićnice, studenti stipendije, a na istoj razini ostaju i naknade za kućanstva. Za sportske udruge planirani su isti iznosi kao i prošle godine, a jedina gradska ustanova koja će u 2015. dobiti više sredstava je Dječji vrtić Biokovsko zvonce.
 

 

makarska logo