4°C weather icon

Gradsko vijeće Makarske: Na prijedlog vijećnika SDP-a i HNS-a zaustavljena izgradnja višestambenih zgrada na Glavici

05.05.2015.

Na sjednici Gradskog vijeća usvojene su izmjene i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana Glavica kojima je zaustavljena daljnja betonizacija ovog atraktivnog područja u centru grada.

 

Vlast protiv betonizacije


Naime, klub vijećnika SDP-a i HNS-a predložio je amandmane na prijedlog odluke po kojima se na Glavici zabranjuje izdavanje novih dozvola do usvajanja novih izmjena plana, osim za već započete postupke te onemogućuje izgradnja višestambenih zgrada izuzev poliklinike sa maksimalno tri etaže. Na spomenutom području, nakon usvajanja odluke koji su podržali vijećnici SDP-a, HNS-a i Nezavisne liste Tonća Lalića, bit će dozvoljena samo izgradnja niskih zgrada u nizu s najviše do dva kata uključujći podrum i suteren. Time je aktualna gradska uprava svoje tvrdnje da se daljnja betonizacija i izgradnja stanova za tržište u Makarskoj pokazala i u praksi: umjesto novih stotinjak stanova koji bi bili rezultat prihvaćanja zahtjeva grupe investitora s Glavice, na tom će se području graditi isključivo vile s bazenima. Površina građevne čestice ubuduće će biti 750, a ne 600 metara kvadratnih, a dvokatnice ć imati najviše 6 stanova.


SDP-HNS: Dosta je da građevinski lobiji diktiraju što će se graditi


Amandmane je u ime kluba vijećnika iznio Stipe Bartulović koji je u obrazloženju istaknuo da je Makarskoj dosta da joj građevinski lobiji diktiraju gradnju s čim se složila i predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić.
- Do sada je vladala loša praksa da investitori diktiraju Gradu i vrijeme je da to prestane. Zabranom gradnje višestambenih zgrada želimo reći da smo za izgradnju urbanih vila s bazenom koje su puno primjerenije, zaključila je Martić.
Vijećnici su na zadnjoj sjednici usvojili i Izvješće o izvršenju proračuna Grada Makarske po kojem je u 2014. godini od prihoda od poslovanja ostvareno 67.157,233 kuna, što je 0,8 % manje od planiranog, dok su rashodi u istom razdoblju iznosili 46.396,649 kuna ili 4,9 % manje od planiranog. Na kraju 2014. ostao je višak od 2,941.848 kuna.
Oporba je najviše primjedbi imala na povećanje rashoda za zaposlene i službena putovanja, držeći da se smanjio broj zaposlenih, a povećao bruto iznos za plaće.
Gradonačelnik je pojasnio da se najveći dio povećanja odnosi na Pogon za komunalne djelatnosti, što je opravdano s obzirom na činjenicu da je zapošljavanje 15 sezonskih djelatnika omogućilo stavljanje u funkciju novih gradskih parkirališta i povećanje prihoda u 2014. u odnosu na 2013. za oko 600.000 kuna, a koji će u 2015. biti još i veći.
- Spominjete zapošljavanja u Pogonu, ali ne spominjete prekovremeni rad i činjenicu da smo troškove od 107.000 kuna smanjili za cca 80.000 kuna što je 84% manje. Kad je riječ o službenim putovanjima, moram reći da se njihovi troškovi ne odnose samo na Ured gradonačelnika nego i na druge proračunske korisnike, a veliko povećanje odnosi se na službena putovanja osnovne škole.
Također želim naglasiti da na službena putovanja ne idu samo predstavnici Gradske uprave nego i gradski vijećnici, a kad građani vide koji su rezultati neka sami procijene jesu li troškovi opravdani ili ne- izjavio je gradonačelnik Tonći Bilić.
Pročelnica Odjela za financije i proračun Dunja Buljan dodala je kako je povećanje rashoda dijelom rezultat i zakonskih odredbi po kojima se zaposlenicima za svaku godinu staža više plaća povećava za 0,5% te povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13% na 15%.
- To što je planiran manjak od 3,2 milijuna kuna, a na kraju 2014. on iznosi 528 tisuća kuna smatram umješnošću ove Gradske uprave- zaključio je Bilić.
Osim Godišnjeg izvještaja o obračunu Proračuna, najviše rasprave izazvalo je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014.

 

Rad na projektima koji će nadograditi turističku ponudu Makarske


-Ova Gradska uprava se ozbiljno uhvatila rješavanja problema vezanih za kapitalne projekte koji bi trebali nadograditi turističku ponudu Makarske. Donio sam odluku o formiranju dvaju važnih povjerenstava – za projekt „Žičara“ te projekt „Rekonstrukcija stare upravne zgrade na Gradskom sportskom centru“ s ciljem da se na pripremi dokumentacije radi sustavno i na način da se točno zna na koji su način podijeljeni poslovi. Grad Makarska i Institut Arti future iz Maribora, koja je imala najbolje reference po pitanju ovakvih projekata, potpisali su promemoriju, na osnovi koje je spomenuti Institut počeo s izradom idejnog rješenja. Drugi veliki projekt na kojem se ubrzano radilo je „Rekonstrukcija i nadogradnja stare upravne zgrade na Gradskom sportskom centru“. Investicija je vrijedna 7 milijuna kuna od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 70%., a na moje veliko zadovoljstvo, dobila je podršku svih političkih opcija u Gradskom vijeću. Unatoč objektivnim, izmjene lokacijske dozvole, i subjektivnim – pokušavanje rušenja projekta, problemima, izrada projektne dokumentacije je privedena kraju – naglasio je između ostalog gradonačelnik Bilić izme govoreći o izvješću.
Prijedlog zaključka o otkupu zemljišta parkinga kod sportske dvorane i dijela Ulice Europske zajednice, na temelju zahtjeva Georada, nije dobio potreban broj glasova budući da su vijećnici SDP-a, HNS-a i NL Tonćija Lalića bili protiv, a oporba suzzdržana.
Gradski vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o savjetu mladih Grada Makarske. Kako je pojasnila Gordana Muhtić, ovo sedmeročlano tijelo koje se bira na tri godine, a čije članove nakon upućenog javnog poziva bira Gradsko vijeće, ima za cilj aktivnije uključivanje mladih u rad Vijeća i djelovati na život u gradu.


Pohvale radu Gradskog muzeja i Gradske knjižnice


Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarske koje je podnio ravnatelj Marinko Tomasović dobilo je pohvale. Vidljivo je da se realiziraju zanimljivi projekti, a ustanova se i sama trudi zaraditi više novca. Gradska knjižnica Makarska, o čijem je radu govorila v.d.ravnatelja Malfina Rafaneli, grca u prostornim problemima. Apelirala je na Grad da pokuša iznaći rješenje. Najavljujući kako je ovo godina u kojoj će Gradska knjižnica obilježiti veliki jubilej – svoju stotu obljetnicu, zamolila je Grad Makarsku za financijsku pomoć u organizaciji velikog kulturnog događaja.
Gradsko vijeće je dalo suglasnost gradonačelniku Grada Makarske za sklapanje Sporazuma o prijateljstvu s Mariborom. Dogradonačelnik Miroslav Družianić izvijestio je o rasporedu 800 tisuća kuna koje će kroz decentralizirana sredstva dobiti tri makarske škole.
Na sjednici su usvojene i dvije odluke vezane za prostorno plansku dokumentaciju: Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju i Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Makarske.
 
 

makarska logo