16°C weather icon

Gradsko vijeće: 20. sjednica u subotu 14. svibnja

07.05.2016.

Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća održat će se 14. svibnja 2016. (subota) u gradskoj vijećnici s početkom u 9,00 sati. Na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Prijedlog Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 20. veljače 2016. godine;
2. Izbor članova za Savjet mladih Grada Makarske
3. Prijedlog Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2015.godinu
4. Odluke o prijenosu sredstava (akti gradonačelnika)
a) Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2015.g. –Jadranska ulica
b) Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2015.g. – Zagorska ulica
c) Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2015.g. – Ul.I.G.Kovačića
d) Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2015.g. – Astro-park
5. Prijedlog Odluke o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2015.godini i raspodjeli rezultata (viška) ostvarenog u 2015.godini
6. Izvješće o korištenju proračunske pričuve od 01.01.-31.03 2016. godine (akt gradonačelnika)
7. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2016.godinu
8. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu
9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za davanje na korištenje Pčelarskoj udruzi Kadulja, I. kata zgrade Mjesnog odbora u Velikom Brdu, izravnom pogodbom
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za davanje na korištenje Gradskoj knjižnici Makarska I. kata zgrade na adresi Ulica Stjepana Ivičevića br.34 u Makarskoj, izravnom pogodbom
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 5/15, 3/16)
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica
14. Prijedlog Odluke o suglasnosti za otkup zemljišta prometnice (ulica Požari u Velikom Brdu),
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku godinu 2014./2015. i Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2015. godinu
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2015. godinu
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske knjižnice Makarska za 2105. godinu
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske galerije Antuna Gojaka za 2015.godinu
20. Prijedlog Zaključka o prijedlogu Rješenja o razrješenju mrtvozornika na području grada Makarske
21. Prijedlog Zaključka o prijedlogu Rješenja o imenovanju mrtvozornice za područje grada Makarske
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za područje Grada Makarske

 

 

 

 


 

makarska logo