6°C weather icon

Gradsko povjerenstvo po prvi put izradilo Analizu stanja položaja osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

03.12.2014.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji obilježavamo 3. prosinca još je jedna prilika za istaknuti da u našem gradu živi više od 1500 osoba sa invaliditetom. Njihove poteškoće ne utječu samo na njihovu kvalitetu života, već i na kvalitetu života članova njihovih obitelji.


Uz moto 'O nama uvijek s nama!', a s ciljem da se šira zajednica upozna sa stvarnim stanjem, Povjerenstvo za osobe sa invaliditetom na području grada Makarske izradilo je Analizu stanja položaja osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju u gradu Makarskoj koja je danas, na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, objavljena na mrežnim stranicama Grada. Cjeloviti tekst dokumenta može se pročitati pritiskom na link http://makarska.hr/hr/povjerenstvo-za-osobe-s-invaliditetom/2574 .

Iako smo se prilikom izrade dokumenta susreli s neočekivanim preprekama, uspjeli smo po prvi put na jednom mjestu imati sustavno prikazane podatke koji će se u budućnosti nadopunjavati i dograđivati. Analiza predstavlja samo prvi korak u izradi Strategije jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom na području grada Makarske, koja će, vjerujemo, pridonijeti integriranju osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog i javnog života, a što će im omogućiti sudjelovanje u procesima odlučivanja te aktivniju ulogu u cilju ostvarenja potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava.

U svoje osobno ime i u ime Povjerenstva svim osobama sa invaliditetom i njihovim bližnjima čestitam Međunarodni dan osoba s invaliditetom, uz želju da se njihov glas sve glasnije čuje, stoji u priopćenju povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom kojega potpisuje predsjednica Gordana Muhtić.

makarska logo