- weather icon

Gradski muzej Makarska

 

Gradski muzej Makarska nalazi se u baroknoj palači Tonoli, podignutoj u drugoj polovini 18. st. na zapadnoj strani gradske obale i luke, upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture. Osnovan je 1995., kao prostorni i kadrovski sljedbenik ranijih muzejskih tijela počevši od 1962. (Muzej NOB-a biokovskog područja; Muzej revolucije; Zavičajni muzej Makarskog primorja). Izložbeni i radni prostor muzeja smješten je na prvom katu palače, gdje su eksponati izloženi u vitrinama. U novouređenom prizemlju, uz sadržaje suvenirnice, postavljen je stalni izložbeni postav Materijalna kulturna baština Makarske. Koncipiran je prikazom velikih dvojezičnih panoa te odabranih fotografija najkarakterističnijih spomenika kulture. Prizemlje je sadržajno povezano s prvim katom postavljenim panoima spomenika kulture naselja u Makarskom primorju u ulaznom hodniku palače.
Muzejske zbirke omogućile su koncepciju u izradi stalnog fundusa izloženih eksponata na prvom katu palače. Riječ je o sljedećem cjelinama: zbirki arheologije, etnologije, numizmatike, kulturno-povijesnoj, fotografija, razglednica, plakata i karata. Arheološka, kulturno-povijesna i etnološka zbirka omogućuju muzejsku prezentaciju kao uvid u povijesni izgled Makarske i Primorja. Arheološka zbirka je reprezentativna i za prostor Makarskog primorja i Zabiokovlja. Gradski muzej je poduzeo i niz arheoloških iskopavanja u Makarskom primorju (Brela, Bast, Veliko Brdo, Tučepi, Gradac,) od kojih je istraživanje prapovijesnog naselja i kasnoantičke utvrde na Sv. Petru u Makarskoj još u fazi trajanja. Nalazi iz pećine Bubnjavača u Velikom Brdu, starosti do 8000 godina, najreprezentativniji su kao ogled za najstarije ukrašeno posuđe. Vrijedan je i antički te srednjovjekovni segment Arheološke zbirke. Pojedini su predmeti rijetke ili iznimne pojave, kao nalazi iz Drvenika. Radi se o keramičkoj posudici, te ulomku brončanog polukružnog pojasnog privjeska, datiranih u 7. st., predstavnika komanske kulture romaniziranog etnikuma. Najkarakterističniji nalaz iz srednjeg vijeka predstavljen je bizantskim križem relikvijarem iz 12. nađenim kod crkve sv. Jurja u Tučepima.
Povijesna razdoblja u Makarskom primorju prikazuje i numizmatička zbirka s 700 primjeraka novca.
Kulturno-povijesnu zbirku reprezentativnije predstavljaju slike, portreti makarskih građana iz 19. st., te naročito Gospe s Djetetom Ivana Skvarčine, manje ulje na drvu iz sredine istog stoljeća.
Etnološka zbirka Gradskog muzeja Makarska glavninom sadrži predmete iz prve polovine 20. st., dok se manji broj izradom i uporabom vezuje za kasnije razdoblje. Predmeti su glavninom izrađeni od drva, ali i tkanine i neplemenitih metala. Predstavljaju dnevno korištene uporabne cjeline ili dijelove cjelina, posude za piće, držanje, kuhanje i pripremanje hrane, te pribor za poljodjelstvo ili ribarstvo, izradu proizvoda od tkanine, tkanjem i pletenjem. Reprezentativni su dijelovi starije nošnje i nakit.
Gradski muzej Makarska posjeduje bibliotečni fond s više od 7000 jedinica, uključujući prospekte i hemeroteku. Najveći dio, knjige i periodika, dolazi zamjenom za muzejska izdanja, časopis Makarsko primorje, ali i kataloge izložbi Gradskog muzeja. Knjižnica je dostupna javnosti.

 

Kontakt:


GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
Tel: +385 (0)21 612 302
Fax; +385 (0)21 612 302
E-mail: gradski.muzej@makarska.hr


Ravnatelj: Marinko Tomasović, dipl. povjesničar umjetnosti i arheolog, viši kustosMUZEJ JE OTVOREN ZA POSJETITELJE:

ZIMI: 9 – 13 sati
Nedjeljom i blagdanom zatvoreno

LJETI:  9 – 13 sati; 18 – 21 sat
Subotom 18 – 21 sat
Nedjeljom i blagdanom zatvoreno
 

 

makarska logo