15°C weather icon

Gradski centar Osejava upravlja meteostupom na Marineti

02.02.2011.

BIT ĆE REDA Gradski centar Osejava upravlja meteostupom na Marineti

Svi podaci, od kuna do vremena, na jednom mjestu

Nakon nekoliko godina, malo radi, malo ne radi, info-piramida na Marineti se ovih dana dovodi u punu funkciju, a Grad Makarska je upravljanje povjerio Gradskom centru za obavješćivanje „Osejava“.

Višenamjenski meteoinfostup - piramida - kako je prozvan, do sada nije bio u punoj funkciji, bolje bi bilo reći potpuno je zatajio u namjeni radi koje je postavljen prije par godina. To ubuduće više neće biti tako.
Upravljanje stupom povjereno je Gradskom centru Osejava, koji ovih dana obavlja potrebne popravke i stup bi sad trebao biti mjesto gdje građani mogu puno toga doznati. Prema riječima Nikše Vidoša - voditelja Centra, uz dostupnost bankomatu, uvid u meteoprilike u gradu, od temperature zraka, vjetra, mora, uv-zračenja, korisnici će moći koristiti internet. Osim toga nova panoramska kamera koja bude postavljena na Centar također će svoju sliku slati na ovaj informacijski stup.
Vidoš naglašava kako se više neće događati da bilo koji kvar na stupu ne bude odmah popravljen. Ovaj info-punkt prezentira naš grad i sve mora biti na kvalitetnoj razini, ističe.


makarska logo