15°C weather icon

Gradski centar Osejava u okrilju Grada Makarske

30.06.2008.


Piše J. Glučina

U uredu makarskog gradonačelnika trećega srpnja

 Ivan Ivanda, zamjenik makarskog gradonačelnika i Petar Škorić, pročelnik Županijskog centra Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u nazočnosti suradnika i voditelja Gradskog centra „Osejava“ Nikše Vidoša, sukladno ranije potpisanom Sporazumu Grada Makarske o preuzimanju Centra 112 načinili su zapisnik o primopredaji.

-Ovim su se stekli svi uvjeti o samostalnom djelovanju Centra «Osejava», a u planu je i uređenje heliodroma što će uvelike pridonijeti operativnosti i učinkovitosti rada Centra« «Osejava» u osnovnim zadaćama reguliranja sigurnosti građana i turista, njihove imovine i komunalnih problema. Ovim smo napravili pun pogodak što smo preuzeli i sačuvali Centar primopredaji i time je okončan postupak preuzimanja Centra u okrilje Grada Makarske. Nekadašnji centar 112 sada djeluje kao Centar «Osejava» Makarska u okviru gradskog Odjela za društvene djelatnosti. I nakon izdvajanja iz Državnog centra, veze i suradnja s Centrom u Makarskoj se nastavlja, ali Centar djeluje isključivo pod okriljem grada. Njegov broj je 08000112. To je besplatan broj na koji građani i turisti mogu dojaviti sve informacije vezane za sigurnost i komunalne probleme. Tehnološki i kadrovski Centar je osposobljen, a mi se obvezujemo i dalje pomagati tehničko osuvremenjivanje centra i edukaciju kadrova, kazao je Škorić. Sve operativne sposobnosti Centra Osejava na raspolaganju su građanima i turistima Makarske, kazao je Nikša Vidoš.
- Državna uprava je bila dužna do 31. 12. 07. reorganizirati svoj sustav po čemu bi županije zadržale središnje sustave. A Makarska, navikla na Centar u svojem gradu, za potrebe ovog kraja, ali i zbog turista bila je svjesna što to znači i pravovremeno je od preuzimanja zaposlenika pa dalje sačinila sve potrebno da se taj Centar zadrži u gradu. Posebno bih pozdravio što je Grad Makarska među prvima, kao turistička destinacija prepoznao značaj toga. Predajemo Gradu prostor i opremu i dovršit ćemo modernizaciju tehničkih mogućnosti te edukaciju, -dodao je Škorić.
Građani se Centru «Osejava» mogu javiti na besplatan broj 08000112, a Centar « Osejava» ima i svoj novi znak.

makarska logo