11°C weather icon

Gradski Centar Osejava - Dnevne obavijesti

14.02.2010.

15.02.10.


Najava prekida isporuke električne energije u Makarskoj za područje ''Bili brig'' za 16. veljače 2010 godine u vremenu od 10 do 13 sati. Prekid će nastati zbog neodgodivih radova djelatnika HEP Pogon Makarska na izmjeni trasformatora u trafostanici ''Bili brig'' koja je nedavno bila oštećena požarom.
makarska logo