11°C weather icon

Gradska galerija Antun Gojak

 

Vizija

 

Pratiti događanja u lokalnoj zajednici, ali i šire; prilagođavati im se u budućem radu. Znati izbalansirati funkciju institucije uz aktivno sudjelovanje u javnom, političkom, gospodarskom, a posebno kulturnom životu zajednice, uvažavajući slobodu kulturnog i umjetničkog stvaranja.

 

Misija

 

Aktivno sudjelovanje u javnom životu grada Makarske. Kvalitetni galerijski programi trebaju biti dio kulturne ponude grada, a istovremeno i odraz njegova sveukupnog identiteta uvažavajući potrebe i potencijale Makarske kao prvorazredne turističke destinacije. Osuvremenjivanje ustanove i njeno profiliranje kao svojevrsnog centra za izučavanje i prezentiranje života i djela Antuna Gojaka, te ostalih slikara koji djeluju ili su djelovali u Makarskoj. Predstaviti ih i promovirati uvažavajući diktat i potrebe vremena, te sve više jačati ulogu Galerije kao edukacijske točke unutar lokalne zajednice.

 

Vrijednosti

 

1. stručno osoblje- kustos, dokumentarist, muzejski pedagog
2. bogata izlagačka djelatnost
3. stalna suradnja s lokalnim umjetnicima
4. neprestana briga o fundusu Galerije koji je zaštićen kao pokretno kulturno dobro RH, te o pripadajućoj muzejskoj dokumentaciji

 

Fundus

 

Do sredine 2017. godine u Galeriji je evidentirano i inventarizirano ukupno 655 muzejskih predmeta - uglavnom umjetničkih slika. Osim prikupljanjem, čuvanjem i prezentiranjem fundusa Gradska galerija “Antun Gojak” bavi se i organizacijom povremenih izložbi, pa ih je od osnutka, 1995. do 2017. godine u Galeriji održano ukupno 270.

Okosnicu fundusa Galerije čini Donacija Gojak koju je gradu Makarskoj 1988. godine darovao Marin Rine Gojak, brat prvog makarskog akademskoga slikara Antuna Gojaka (1907.-1986.). Donaciju Gojak sačinjavaju 132 slike i 201 crtež ovog najznačajnijeg makarskog likovnog umjetnika XX. stoljeća.

Antun Gojak diplomirao je na zagrebačkoj Likovnoj akademiji 1936. godine u klasi profesora Marina Tartaglie. Prije Drugoga svjetskog rata radio je kao profesor crtanja na gimnazijama u Mostaru i Slavonskom Brodu. Najveći dio života proveo je u rodnom gradu. Uglavnom je slikao djela zavičajne tematike s prepoznatljivim motivima krajolika i svakodnevnice stanovnika Makarske i Primorja. Mijene njegova umjetničkog rukopisa kreću se od akademizma do dinamičnog ekspresivnog izričaja kojim dominira boja.

Druga galerijska zbirka je Zbirka suvremenih autora. Stilski je i kvalitativno raznorodna. U ovoj se zbirci čuvaju djela umjetnika amatera, te akademskih slikara i kipara. Posebnu vrijednost zbirke predstavlja zastupljenost značajnog broja radova iz Makarske i Makarskog primorja.

Muzejski predmeti iz fundusa Galerije upisani su u Registar kulturnih dobara - Listu zaštićenih kulturnih dobara RH od rujna 2008. pod rednim brojem 3792.

Kulturno dobro u fundusu Galerije predstavlja veliki izazov i potencijal za malu galerijsku ustanovu poput Gradske galerije “Antun Gojak”.

 

Ostale aktivnosti

 

Gradska galerija “Antun Gojak” aktivno sudjeluje u javnom i kulturnom životu grada i kroz organizaciju redovne godišnje Likovne kolonije, te su/organizaciju raznih dobrotvornih akcija i ostalih gradskih manifestacija, uz stalnu i aktivnu suradnju s kulturnim i svim ostalim javnim institucijama. Galerija je i aktivan dionik suradnje sa srodnim ustanovama i udrugama iz makarskih gradova prijatelja - Travnika (BiH) i Olomouca (Češka Republika).

 

Kontakt

 

Gradska galerija “Antun Gojak”
Don Mihovila Pavlinovića 1
21 300 Makarska

Tel: +385 (0)21 612 198

E-mail: galerija.agojak@makarska.hr
galerija.gojak@facebook.com

www.galerija-antun-gojak.hr

 

Ravnatelj: Josip Karamatić


 

 

 

makarska logo